Att följa sin intuition

Bara genom att följa din djupaste instinkt kan du leva ett rikt liv, och om du låter din rädsla för vad konsekvenserna kan bli och hindra dig från att följa din djupaste instinkt, kommer ditt liv bli tryggt, ändamålsenligt och fattigt

Katharine Butler Hathaway

Med det sagt funderar jag på om jag är rik eller fattig och kommer fram till att jag är rik, trots att de vänner jag har försvinner en efter en. Jag står mellan rädslan för att förlora dem och vissheten av att jag är på väg mot något annat jag inte vet vad det är, men som lockar mig med en tyst viskning.

Jag hör inte hemma i  den trygga och ändamålsenliga fattigdomen.

Vart hör du hemma?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *