Write Your Self – Att skriva efter trauma

Write Your Self är en metod som handlar om att skriva efter trauma, dina egna upplevelser och din egen syn på ditt trauma. Det kan vara allt som du upplever som ett trauma. En förändring som skakar din trygghet på något sätt. Det behöver inte vara något fruktansvärt utan något som får dig ur balans.

  • Att gifta sig
  • Få barn
  • Skilsmässa
  • En flytt
  • Att bli av med jobbet

Metoden vilar på tre ben och åtta steg, och jag kommer vara din vägledare genom hela processen.

  • Skriva efter trauma
  • Skrivprocessen
  • Skribentens val och egenmakt

Skrivande efter trauma kan handlar dels om att skriva om trauma – om egna upplevelser av trauma. Men det kan också handla om att skriva efter upplevelser av trauma, att förhålla sig till sig själv och sin röst efter den förändring som ett trauma innebär. Du väljer alltid själva vad du vill skriva om. Det finns inget krav att skriva specifikt om trauma.

Den skrivprocess i åtta steg som är framtagen innehåller grundläggande kunskap om trauma, traumaanpassade skrivövningar och verktyg för att hjälpa dig att utforska vad du behöver för att kunna skapa ett hållbart skrivande.

Trauma orsakar ofta en känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation. Det yttersta syftet med metodiken är att föra val och egenmakt tillbaka till dig som skriver.

Jag har själv genomlevt olika trauman och upplever att skrivandet har varit ett bra sätt att komma vidare i livet. 

De åtta stegen i skrivprocessen är:

Ett eget rum
Om att skapa utrymme för skrivande i sitt liv.

Börja skriva
Om att lyssna till de berättelser som vill bli nedskrivna.

Självomsorg
Om att ta hand om sig själv medan man skriver, och varför det är avgörande att göra det.

Den skrivande kroppen
Om kroppen som en bärare av berättelser, och sätt att börja skriva ned dessa berättelser.

Genrer
Om tre olika skrivsätt och vilket eller vilka som kan passa för de berättelser du vill skriva.

Ämnen
Om dina skrivämnen, och hur du kan spara, organisera och utforska dem i din egen takt.

Skapa helhet
Om läkande skrivande och konkreta verktyg för att organisera och arbeta med dina berättelser.

Uttrycka det ordlösa
Om att hitta ord för det som kan kännas ordlöst i en berättelse.

Låter det här som om det är något för dig kan du höra av dig på mailen

jillzan.inspirations@gmail.com